Studiegids

nl en

Politieke filosofie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

Dit college geeft een introductie in de hedendaagse politieke filosofie aan de hand van drie centrale thema’s: democratie; rechtvaardigheid; en ‘het politieke’. In aansluiting op de verkiezingen beginnen we met verschillende varianten van normatieve democratietheorie: moeten we democratische besluitvormingsprocessen opvatten als een aggregatiemechaniek van individuele voorkeuren, als rationeel overleg, of onvermijdelijk als een machtsstrijd? Vervolgens bespreken we een aantal van de belangrijkste theorieën over de rechtvaardige verdeling van goederen en toeschrijving van rechten en plichten. Tot slot reflecteren we op de fundamentele vraag wat ‘politiek’ eigenlijk is, aan de hand van begrippen als handelen, macht en orde.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject of Standaardtraject, tweede jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, Minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Toetsing

  • Drie korte papers (ca. 800 woorden).

Blackboard

-

Literatuur

Wordt nader bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. T. Fossen

Opmerkingen

-