Studiegids

nl en

Philosophy of Mind

Vak
2012-2013

Toelatingseisen

-

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijkste stromingen in de twintigste-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op vijf centrale thema’s: intentionaliteit, reductionisme, bewustzijn, evolutie en plasticiteit.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject of Standaardtraject, tweede jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Toetsing

  • Drie korte papers (elk 25%)

  • Afsluitend schriftelijk tentamen (25%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • H. Dooremalen et al., Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn . (Amsterdam: Boom, 2010).

  • Overige literatuur wordt op college beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen