Studiegids

nl en

Hoezo vrije wil? Wetenschappelijk onderzoek en filosofische discussies

Vak
2012-2013

Toegangseisen

De cursus staat open voor tweede- en derdejaars studenten van niet-wijsgerige bacheloropleidingen met een sterke wijsgerige interesse. Indien twijfel bestaat over het vereiste niveau kunt u de verplicht gestelde literatuur doorkijken of contact opnemen met de docent.

Beschrijving

Biologen, psychologen en breinwetenschappers verdringen elkaar om hun nieuwste ontdekkingen aangaande de vrije wil wereldkundig te maken. De vrije wil is (slechts) een ‘illusie’ die ons helpt zicht te houden op de handelingen die door ons verricht worden; een (misleidend) ‘construct’ dat mensen gebruiken om elkaar morele verantwoordelijkheid te kunnen toeschrijven; ‘iets’ dat aantoonbaar niet bestaat. Filosofen zijn echter al sinds de Oudheid verdeeld over de vraag wat ‘de vrije wil’ betekent, dus wat is het precies dat deze wetenschappers in de natuur, het lab en ons brein bestuderen? In deze cursus bestuderen wij wat de verschillende wetenschappers lijken te bedoelen met de vrije wil tegen de achtergrond van de wijsgerige discussie over dit thema.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject of Standaardtraject, tweede jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, Minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijke handelen

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen

  • Bijgedragen aan het discussieplatform op Blackboard

Blackboard

In deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal. Studenten worden tevens geacht deel te nemen aan de hierop ingerichte discussiefora.

Literatuur

  • Sie, M.M.S.K. Sie (ed), Hoezo vrije wil? Perspectieven op een heikele kwestie Rotterdam: Lemniscaat 2011.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Prof.dr. M.M.S.K. Sie

Opmerkingen

-