Studiegids

nl en

Onderzoeksseminar

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofie is meer dan een bibliotheek vol diepzinnige boeken. Filosofie ontwikkelt zich in een proces van wijsgerig onderzoek. Maar wat is wijsgerig onderzoek? Waar houdt een filosoof zich in zijn of haar onderzoekstijd mee bezig? In dit tweewekelijkse seminar geven zes leden van de faculteit elk een korte presentatie van eigen lopend onderzoek. Doel van het seminar is de student een beeld te geven van filosofisch handwerk in den breedte. Deelname aan dit seminar is verplicht voor voltijd propedeusestudenten van de BA-opleiding Wijsbegeerte.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, BA Wijsbegeerte, BA Plus-traject, eerste jaar.

Let op: het Onderzoeksseminar vindt eens in de twee weken plaats en gaat van start op maandag 10 september 2012.

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsing

  • Klein essay

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het plaatsen van internetverwijzingen naar aanvullende literatuur, het plaatsen van opdrachten, en het versturen van emails.

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.

Zie “Inschrijven voor cursussen en tentamens”: http://www.hum.leidenuniv.nl/filosofie/studenten/roosters-aanmelding/inschrijven-voor-cursussen-en-tentamens.html

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen

Opmerkingen

-