Studiegids

nl en

Liturgiek 2

Vak
2012-2013

Beschrijving

In deze module wordt de stof van module Liturgiek I aan de hand van de thema’s maaltijd, doop, getijden, en muziek in rituele context verder uitgewerkt.

Rooster

Tweede semester. De colleges worden gegeven in het gebouw van het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag), vrijdag van 13.30-15.20 uur. Eerste college: 8 februari 2013

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, opdrachtbespreking en excursie.

Toetsing

Aanwezigheid verplicht.
Mondeling tentamen in juni.

Literatuur

  • M. Barnard et al. (red.), De weg van de liturgie. Tradities, achtergronden, praktijk. Zoetermeer: Meinema, 1998.

  • M. Barnard & N. Schuman (red.), Nieuwe wegen in de liturgie. De weg van de liturgie – een vervolg. Zoetermeer: Meinema, 1998.

  • Dienstboek – een proeve, Schrift-Maaltijd-Gebed. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

  • Dienstboek – een proeve, deel II, Leven-Zegen-Gemeenschap. Zoetermeer: Boekencentrum, 1998.

  • M. Barnard, Liturgie voorbij de Liturgische Beweging. Zoetermeer: Meinema, 2006

Aanmelden

NB: Dit vak staat NIET in Usis. Studenten zijn verplicht zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier dat kan worden gedownload via onderstaande link.

Aanmeldingsformulier

Contact

Tim Soekkha
Theo Goedhart