Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Erzählungen der Deutschen Romantik

Vak
2012-2013

Toegangseisen

3e-jaarsniveau; Niet-Germanisten dienen minimaal over een goede passieve taalvaardigheid van het Duits te beschikken.

Beschrijving

De Entzauberung der Welt (Max Weber) door de verlichting wordt door de Duitse romantiek beantwoord door de omtovering van de wereld: Een wereld waarin spoken, heksen, dwergen en nixen voorkomen. Het lijkt een onafhankelijke tweede wereld die niets te maken heeft met de realiteit. Maar in werkelijkheid worden hier al heel vroeg de problemen van de moderne tijd beschreven: Het identiteitsverlies van de moderne mens (Adelbert von Chamisso: Peter Schlemihl) , de ontsporingen van het kapitalisme (Wilhelm Hauff: Das kalte Herz),het openbreken van traditionele rolpatronen (Friedrich de la Motte Fouqué: Undine), het protest van de onderdrukte sexualiteit (Ludwig Tieck: Der Runenberg). Wij lezen een aantal van deze teksten, waarbij naast sociaalhistorische ook verteltechnische en poëtologische aspecten aan bod komen.

Leerdoelen

Het interpreteren en contextueren van exemplarische literaire teksten die, vanwege hun historische en literaire positionering in de Kunstperiode tal van aanknopingspunten bieden naar de literatuur en de sociale geschiedenis van de 18e t/m de 20e eeuw. Door de werkwijze in een kleine werkgroep leert de student vragen te stellen aan de tekst, – een onmisbare voorbereiding voor een bachelor- en masterscriptie.

Rooster

Maandag, 10 – 13 u

Onderwijsvorm: werkcollege

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk (60%) + mondeling tentamen (40%)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Het uitvoerige werkprogramma incl. literatuurlijst staat v.a. september 2012 op mijn website

Aanmelden

Via uSis en bij de docent.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

k.f.gille@uva.nl

Opmerkingen

Naast de administratieve aanmelding dient elke student zich ook uiterlijk per 1 oktober 2012 aan te melden bij k.f.gille@uva.nl