Studiegids

nl en

Egyptische Kunstgeschiedenis

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Egyptische Cultuurgeschiedenis I (5531VEOF) en Materiële Cultuur I (5531OMC1) te hebben afgerond.

Beschrijving

Behandeling van specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische kunstgeschiedenis betreffende schilder- beeldhouw- en bouwkunst met speciale aandacht voor iconografie en iconologie en de fundamentele verschillen tussen de Westerse en Oudegyptische kunst.

Leerdoelen

Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur I-II (5531OMC1) is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen. Dit loopt vooruit op het werkcollege Mastaba (5703VMASW)

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen klik hier: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus. Presentatie weegt 20%, tentamen 80% (voor het laatste moet een voldoende zijn behaald) Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Blackboard

Literatuur

  • D. Arnold, Building in Egypt. Pharaonic stone masonry (Oxford 1991), 57-210, 251-289.

  • F. Junge, Vom Sinn der ägyptischen Kunst, in: J. Assmann e.a. (ed.), 5000 Jahre Ägypten. Genese und Permanenz pharaonischer Kunst (Heidelberg 1983), 43-60.

  • Idem, Versuch zu einer Ästhetik der ägyptischen Kunst, in: M. Eaton-Krauss e.a. (ed.) Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte (Hildesheim 1990), 1-38.

  • M. Müller, Die ägyptische Kunst aus kunsthistorischen Sicht, in idem, 39-56.

  • E. Panofsky, Iconography, in: idem, Meaning in the visual arts (Harmondsworth 1983), 51-67.

  • H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (Oxford 1974 of later). Verkrijgbaar/ te bestellen bij Kooijker en /of Atleest.

  • Collegestof

  • Kopieën (met uitzondering van Arnold en Schäfer) van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

N.B. Voor kopieën in de bibliotheek van het NINO kan niet gepind worden!

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs is mogelijk, maar zie beneden. Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.

Contact

Bij de docent dr. R. van Walsem