Studiegids

nl en

Bijbels Aramees (OCMW)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus worden studenten op intensieve wijze vertrouwd gemaakt met het Aramees, een Noordwestsemitische taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws. De Hebreeuwse bijbel (het Oude Testament) is niet alleen in het Hebreeuws geschreven, maar bevat ook composities in het Aramees (in het bijzonder delen uit de Bijbelboeken Ezra en Daniel). Tijdens de colleges worden passages uit een paar beroemde verhalen over de lotgevallen van Daniel en zijn metgezellen gelezen (Daniel 2:4 – 7:28). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Leerdoelen

Na deze cursus beschikt een student over:

 • de vaardigheid het Aramese schrift in gevocaliseerde vorm vlot te lezen;

 • kennis van de belangrijkste aspecten van de morfologie van het Bijbels Aramees (met inbegrip van de hoofdpunten van de morfologie van het zwakke werkwoord);

 • inzicht in de structuur van eenvoudige nominale woordgroepen en eenvoudige nominale en verbale zinnen;

 • kennis van de basiswoordenschat van het Aramees;

 • het vermogen om met behulp van naslagwerken een eenvoudig stuk proza in het Bijbels Aramees grammaticaal analyseren en vertalen;

 • kennis van de literaire compositie en de historische achtergrond van het boek Daniel.

Kennis van deze belangrijke vorm van Klassiek Aramees is onmisbaar voor vormen van Aramees die later in de studie aan bod zullen komen. Ook wordt in deze cursus de basis gelegd voor de bestudering van het Klassiek Hebreeuws in volgende leerjaren.

Rooster

Vrijdag 13.00u. – 15.00u.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

Blackboard

In deze cursus wordt Blackboard gebruikt voor het ter beschikking stellen van aanvullend studiemateriaal en voor het stellen van vragen aan docent en medestudenten.

Literatuur

Grammatica en teksteditie:

 • Miles V. Van Pelt, Basics of Biblical Aramaic, Grand Rapids 2011.
  Studenten dienen dit boek niet zelf te bestellen. Het boek wordt door de docent besteld. Kosten 46 euro p.p. Graag bij eerste college te voldoen.

 • K. Elliger, W. Rudolph, (eds), Biblia Hebraica Stuttgartensia, z.pl.z.j. editio minor.

Overige literatuur:

 • J.A. Fitzmyer, “The Phases of the Aramaic Language”, in: J.A. Fitzmyer, A Wandering Aramean. Collected Aramaic Essays, Chico 1979, 57-84.

 • J. J. Collins, Daniel, Minneapolis 1993 (pagina’s nader te bepalen)

 • L.J. Greenspoon, “Between Alexandria and Antioch. Jews and Judaism in the Hellenistic Period”, in: Michael D. Coogan (ed.), The Oxford History of the Biblical World, Oxford 1998, 317-351.
  Alle titels vermeld onder het kopje ‘overige literatuur’ kunnen worden gevonden in de bibliotheek van het NINO en/of de universiteitsbibliotheek (studiezaal OLG en Theologie).

Aanmelden

Via USIS

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

Dit college veronderstelt geen specifieke voorkennis van het Hebreeuwse schrift en van de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Wel verdient het aanbeveling het Hebreeuwse alfabet voorafgaand aan de colleges te leren. Een geschikt overzicht is bijvoorbeeld te vinden in J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (12de herziene editie uit 2012). Deze grammatica wordt in het tweede leerjaar door de docent Klassiek Hebreeuws gebruikt (in de 12de editie uit 2012!).