Studiegids

nl en

Sanskrit 1

Vak
2012-2013

Remark

This course will be taught in English if the student body requires this.

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met het leren van de uitgebreide vormenleer van het Sanskrit, en maakt de student kennis met de bijbehorende grammaticale terminologie. Dit gebeurt aan de hand van een inleidende grammatica en door het maken van eenvoudige vertaalopdrachten. Aan het einde van de cursus kan de student eenvoudige zinnen ontleden en vertalen en heeft hij/zij een basisoverzicht van de Sanskrit grammatica. De cursus vormt de opmaat voor de vervolgcursus Sanskrit 2 waarin Sanskrit verhaalliteratuur wordt gelezen.

Leerdoelen

  • Kennis van de vormenleer en de grammatica van het Sanskrit.

  • Kennis van de bijbehorende terminologie.

  • Eenvoudige zinnen vanuit het Sanskrit naar het Nederlands kunnen vertalen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege (2 × 2 uur per week).
Aanwezigheid bij de werkcolleges is verplicht. Afwezigheid moet vooraf bij de docent gemeld worden. De werkcolleges veronderstellen goede voorbereiding en actieve deelname door alle studenten. De grammatica wordt tijdens het college behandeld aan de hand van vooraf voor te bereiden oefeningen.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen in de tussenliggende toetsweek (40%). Dit tentamen behandelt voornamelijk de verbuiging van naamwoorden.

  • Schriftelijk tentamen aan het einde van het eerste semester (60%). In dit tentamen komen de diverse werkwoordsvormen van het Sanskrit aan bod, alsmede de identificatie van samengestelde woorden.

Beide tentamens moeten voldoende worden beoordeeld.

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

  • Jan Gonda, A Concise Elementary Grammar of the Sanskrit Language. With Exercises, Reading Selections, and a Glossary. Translated from the German by Gordon B. Ford, Jr. Leiden: Brill, 1966.

  • Michael Coulson, Teach Yourself Sanskrit. An Introduction to the Sanskrit Language. Revised by Richard Gombrich and James Benson. Second edition. Kent: Hodder & Stoughton, 1992.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. Peter Bisschop