Studiegids

nl en

Indonesisch 2

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Met voldoende resultaat afgesloten cursus Indonesisch 1.

Beschrijving

Het college Indonesisch 2 is het tweede deel van de intensieve taalcursus voor beginners, waarin de studenten voortgaan zich de structuren en woordenschat van het Indonesisch eigen te maken, evenals culturele kennis die noodzakelijk is voor effectieve communicatie in deze taal. Evenals Indonesisch 1 omvat Indonesisch 2 twee nauw verweven onderdelen. In het cursusonderdeel Structuren ligt de nadruk op het verwerven van kennis van de grammatica van het Indonesisch en de vaardigheid om deze kennis toe te passen in het mondelinge en schriftelijke taalgebruik. In het andere cursusonderdeel, Communicatie, ligt de nadruk op het ontwikkelen van praktische taalvaardigheid door middel van oefeningen in conversatie, mondelinge presentatie, tekstbegrip en schrijfvaardigheid.

Leerdoelen

Het verhogen van de actieve en passieve taalbeheersing (Indonesisch niveau gemiddeld B1), met bijzondere aandacht voor uitbreiding van de woordenschat en het verkrijgen van inzicht in verschillende taalgebruikssituaties. Omdat nieuw vocabulaire in context wordt aangeboden, krijgt de student een beter inzicht in subtiele semantische verschillen. Daarnaast krijgt de student een beter beeld van alledaags Indonesisch zoals dat in Indonesië zelf wordt gebruikt. Het te bereiken niveau in het Europees Referentiekader is A2.

Rooster

Zie website.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De toetsing van Indonesisch 2 bestaat uit de volgende elementen:

  • Doorlopende beoordeling van de huiswerkopdrachten (40% van het eindcijfer).

  • Mondeling tentamen aan het eind van de collegeserie (30% van het eindcijfer).

  • Schriftelijk tentamen aan het eind van de collegeserie (30% van het eindcijfer).

Om voor Indonesisch 2 een voldoende eindcijfer (d.w.z. een 6 of hoger) te halen, dient een student een voldoende te halen voor het schriftelijke tentamen, het mondelinge tentamen én het gewogen gemiddelde van de drie toetselementen, en dient hij of zij actief aan ten minste 75% van de collegebijeenkomsten te hebben deelgenomen. Alleen elementen waarvoor een onvoldoende (d.w.z. een 5 of lager) is behaald, kunnen worden herkanst. Voor het element doorlopende beoordeling is herkansing slechts mogelijk door hernieuwde deelname aan de cursus in een volgend jaar. De cursus is een integraal pakket. Alle elementen dienen in hetzelfde studiejaar te worden afgerond. Er kunnen geen deelcijfers “blijven staan” voor een volgend studiejaar.

Blackboard

Blackboard is het voornaamste communicatiemiddel tussen docenten en studenten buiten de collegebijeenkomsten. Registratie voor de cursus op Blackboard is essentieel.

Literatuur

  • Het leerboek Asyik berbahasa Indonesia, jilid 1 / Indonesian grammar through communicative activities, vol. 1, samengesteld door Ellen Rafferty, Molly Burns en Shintia Argazali-Thomas.

  • Het leerboek Ayo ngobrol / Conversational Indonesian, vols. 1 + 2, samengesteld door Ellen Rafferty, Erlin Barnard en Lucy Suharni.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht.
Registratie in Blackboard verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. B. Arps