Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits Indie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

  • studenten Geschiedenis:BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

  • studenten TCZZOA

Beschrijving

-

Leerdoelen

  • Grondige kennis van de geschiedenis van Nederlands en Brits Indië (ca 1750-1950);

  • grondig (vergelijkend) inzicht in de aard van het Nederlandse en Britse koloniale bestuur;

  • meer in het bijzonder de invloed van koloniaal bestuur en exploitatie op de samenlevingen van Zuid- en Zuidoost-Azië.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Referaat (30 %); werkstuk (70 %)

Blackboard

Ja

Literatuur

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw.dr. A.F. Schrikker