Studiegids

nl en

Fatwa's voor moslims in het Westen

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Minimaal 20 ECTS Arabisch tekstcolleges, of een overeenkomstig kennisniveau (zulks i.o.m. de docent). Basiskennis van de islam.

Beschrijving

Een fatwa is een religieus advies afkomstig van een islamitische geleerde. Fatwa’s vormen een belangrijk instrument voor het beantwoorden van vragen met betrekking tot nieuwe kwesties die in de bestaande islamitische jurisprudentie niet, onvoldoende, of nog onbevredigend zijn behandeld.
In het licht van de islamitische leerstelling dat de islam voor iedere tijd en iedere plaats geschikt is, moeten islamitische rechtsgeleerden met nieuwe antwoorden komen voor nieuwe kwesties die zich aandienen. De aanwezigheid van moslims in het Westen doet veel nieuwe vragen opkomen bij moslimgelovigen wat geresulteerd heeft in veel fatwa’s die speciaal voor hen zijn bedoeld.
Op het college zullen specifiek deze fatwa’s die bedoeld zijn voor moslims in het Westen centraal staan. De fatwa’s zijn zodanig geselecteerd dat de normatieve discussies binnen de islam met betrekking tot het leven van moslims in het Westen naar voren komen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van Arabischtalige fatwa’s uit soennitische en shi’itische bronnen.

Leerdoelen

Kennis: Na deze cursus heeft de student kennis van

  • de belangrijkste onderwerpen waarover fatwas zich hebben uitgesproken ten aanzien van moslims in het westen, en

  • de methodes die in de fatwas worden toegepast om tot het oordeel te komen.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Blackboard

Ja, zie: Blackboard.

Literatuur

  • Halâwa, Husayn Muhammad, Qararât wa-fatâwâ al-majlis al-ûrubbî li-l-iftâ wa-l-buhûth: al-majmû`a al-ûlâ wa-th-thâniya, Dâr at-Tawzî wa-n-Nashr al-Islâmiyya, 2002.

  • Sîstânî, al-Sayyid Alî al-Husaynî al-, Al-fiqh li-l-mughtaribîn, Mu’assasat al-ImâmAlî, 3de druk, Beiroet.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte.
Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Dr. M. Ghaly.

Opmerkingen

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.