Studiegids

nl en

P-werkcollege I: Freshman's class

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

De cursus is een kennismaking met de wetenschappelijke studie Kunstgeschiedenis en is bedoeld om de overstap van VWO naar WO te versoepeln. De cursus introduceert voor studenten het tekstuele karakter van de discipline door colleges over bronnen, literatuur en het gebruik van de bibliotheek- en documentatievoorzieningen, en het maakt het visuele karakter van de studie inzichtelijk middels excursies naar musea en andere erfgoedcollecties.

Leerdoelen

 • Begrijpen het verschil tussen VWO en WO door het onderkennen van het wetenschappelijke karakter van de universitaire opleiding Kunstgeschiedenis en op elementair niveau te werken volgens binnen het vakgebied geaccepteerde methoden.

 • Kennis gemaakt met het wetenschappelijk benaderen van visuele aspecten van beeldende kunst, architectuur en design in het West Europese en Noord Amerikaanse cultuurgebied door confrontaties met kunstobjecten op locatie tijdens excursies.

 • Kennis gemaakt met wetenschappelijke bronnen en literatuur door het gebruiken van een wetenschappelijke bibliotheek.

 • Op elementaire wijze concrete objecten kunnen bestuderen en de bronnen en literatuur die relevant zijn voor kunsthistorisch onderzoek kunnen traceren en evalueren.

 • Opdrachten maken onder aanwending van kunsthistorische bronnen en objecten.

 • Overweg kunnen met digitaal gefaciliteerde groepsopdrachten, discussiemogelijkheden, plagiaatdetectie en dergelijke in Blackboard.

Rooster

Conceptrooster Voltijd: semester 1, maandag 13-15 uur.
Conceptrooster Deeltijd: semester 1, woensdag 19-21 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

 • Excursie(s).

 • Zelfstandige literatuurstudie.

Toetsing

 • Korte schriftelijke toetsen met open (invul)vragen (…% van het eindcijfer).

 • Inbreng bij presentaties en groepsdiscussies (…% van het eindcijfer).

 • Korte paper(s) (…% van het eindcijfer).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

 • Fred S. Kleiner, Gardner’s Art through the Ages. A Global History, (enhanced) 13th edition [ISBN 978-1-4390-8592-9]

 • En teksten die via Blackboard/Internet geraadpleegd kunnen worden.

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E. den Hartog (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.