Studiegids

nl en

Publieke Waarden

Vak
2012-2013

Publieke Waarden

Omschrijving

Wat zijn de publieke waarden die door overheden en ambtenaren (kunnen of moeten) worden beschermd en bevorderd? Deze cursus zal ingaan op de herkomst en betekenis van het begrip public value(s) zelf en variaties daarop. Het is gebruikelijk publieke waarden te contrasteren met private waarden, maar wat is eigenlijk het verschil tussen beide? Hoe bruikbaar is bijvoorbeeld een typische private waarde als ‘klantvriendelijkheid’ in de publieke sector? Toepassing van bedrijfsmatig denken binnen de overheid wordt vaak als een bedreiging van publieke waarden gezien. Is managerialism inderdaad een moreel probleem? Tenslotte rijst de vraag hoe publieke waarden gerealiseerd kunnen worden. Is het eigenlijk mogelijk publieke waarden te ‘managen’? Is public value management eigenlijk geen contradictio in terminis? Deze en andere vragen worden in de cursus behandeld om studenten kennis te laten verwerven van bestuurskundige opvattingen over publieke waarden en hen te leren reflecteren op publieke waarde-vraagstukken in de bestuurspraktijk.

Leerdoelen

Deze cursus heeft twee algemene einddoelen die corresponderen met de Master MPS: ten eerste oriëntatie op de inhoud en fundamenten van diverse gebieden van bestuurskunde; ten tweede, ontwikkeling van academische vaardigheden
Specifieke doelen van deze cursus zijn:

  • Studenten bekend maken met de normatieve grondslagen van (de studie van) openbaar bestuur

  • Studenten een overzicht geven van klassiek en hedendaags onderzoek naar publieke waarden in bestuurskundige theorie

  • Studenten een theoretisch gefundeerde analyse geven van de normatieve vraagstukken en issues in de publieke sector

  • Studenten leren om kritisch te reflecteren en academisch te schrijven over publieke waarden-vraagstukken in de theorie en praktijk van het openbaar bestuur.

Rooster

Wednesday 31-10-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Wednesday 7-11-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Wednesday 14-11-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Wednesday 21-11-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Wednesday 28-11-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Thursday 6-12-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04
Wednesday 12-12-2012 20.00 21.30 CDH-schouw A2.04

Onderwijsvormen

College en groepsdiscussie

Toetsing

Schriftelijke opdracht; Tentamen (woensdagavond 19 December 2012). Dit is een online-tentamen.
Hertentamen: woensdagavond 16 Januari 2013, Dit is een online tentamen.

Studiemateriaal

Voor deze cursus staat de volgende literatuur voorgeschreven:

  1. Jacobs, Jane (1992). Systems of Survival. A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and Politics. New York: Vintage Books. (NB: van dit boek is in 1997 een Nederlandse vertaling verschenen onder de titel Handel en Bestuur: Twee Stelsels. Een Dialoog over Morele Grondslagen. Uitg. Jan van Arkel (ISBN 9789062243884). U kunt deze gebruiken, maar de docenten baseren zich op het Engelstalige origineel.)
    1. Andere bronnen (worden beschikbaar gesteld op de BlackBoard-site)

Er is geen recente druk van het boek van Jane Jacobs in de boekhandels, maar via de bekendste online boekverkoopsites zijn op dit moment voldoende goedkope paperbackedities verkrijgbaar.

Blackboard

Docent maakt gebruik van Blackboard. Deze cursus is in Blackboard beschikbaar vanaf een week voorafgaand aan de start van de cursus.

Inschrijven

Via USIS

Contactinformatie

Luc Fransen en Patrick Overeem
l.w.fransen@fsw.leidenuniv.nl
overeem@fsw.leidenuniv.nl

Opmerkingen/Voorbereidingen voor eerste bijeenkomst

-