Studiegids

nl en

Russische Politiek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Aan de hand van centrale begrippen uit de Vergelijkende Politieke Wetenschappen en de Leer van de Internationale Betrekkingen worden in deze cursus cruciale politieke ontwikkelingen in de binnen- en buitenlandse politiek van de Russische Federatie geanalyseerd en geduid.
Aan de orde komen onder meer de erfenis van het Sovjet-communisme, de ontwikkeling van het presidentiële regime, de rol van politieke partijen, de betekenis van de civil society, en het perspectief op politieke veranderingen. Tevens worden de uitgangspunten, de vorm en de richting van het Russische veiligheids- en buitenlands beleid geanalyseerd en in een internationaal vergelijkend perspectief geplaatst.

Leerdoelen

De doelstelling van de cursus is het verwerven van kennis van en inzicht in de ontwikkeling en de instituties van de huidige politieke orde in Rusland en van de vaardigheid toekomstige politieke veranderingen te duiden.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege / werkcollege / zelfstudie. Op de eerste bijeenkomst zal de opzet van het college worden uiteengezet.

Toetsing

Lees- en schrijfopdrachten, midterm toets, presentatie van werkstuk of werkstuk outline, endterm examen en werkstuk.

Literatuur

Handboek: Eric Shiraev, Russian Government and Politics. Comparative Government and Politics. Houndmills, Basingstoke: Palgrave / Macmillan 2010.
Studenten worden verzocht dit boek voor aanvang van het college te hebben aangeschaft. Tijdens het college zullen aanvullende leesopdrachten worden verstrekt.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Bij de docent: Mw. H. Mazepus, MSc, MA