Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

De economie van Rusland

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie ondernam de Russische Federatie, zoals ook andere post-communistische staten, de kolossale taak om zijn planeconomie te hervormen naar een vrijemarkteconomie. De hervormingen zoals die zijn doorgevoerd waren buitengewoon omstreden en hebben ten minste op de korte termijn tot een ernstige economische crisis geleid. Inmiddels is een nieuwe economische realiteit gecreëerd. Kenmerkend voor de Russische economie in de afgelopen jaren zijn hoge groeicijfers en een gestegen internationaal prestige, maar ook een grote mate van corruptie, ongelijkheid, en een sterke afhankelijkheid van de inkomsten uit de verkoop van grondstoffen. In deze cursus bestuderen we de belangrijkste kwesties met betrekking tot de moderne Russische economie.

Leerdoelen

Studenten verkrijgen inzicht en kennis in de voornaamste kwesties met betrekking tot de economie van het moderne Rusland.

Rooster

Rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Tentamen, wekelijkse opdrachten, en presentaties

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Artikelen en hoofdstukken die toegankelijk worden gemaakt op blackboard

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma