Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie IV: Kosmopolitisme en Bodenständigkeit

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I is afgerond.

Beschrijving

Kants kosmopolitisme wordt geconfronteerd met Heideggers filosofie van de Bodenständigkeit .

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2012-2013, MA Philosophy.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

 1. Bijdrage aan het college (15%)
  1. Protocol (15%)
  2. Tussentijds literatuurtentamen; take home (20%)
  3. Take home -tentamen (50%) : 12-uurs tentamen via het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info en Blackboard)
  4. Elke masterstudent geeft een presentatie van ca. 10 minuten

NB: Voor elk van de onderdelen 3 en 4 moet tenminste een 5,5 behaald te zijn om de cursus met een voldoende af te ronden.

Blackboard

-

Literatuur

 • Teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op het protocollengedeelte van de website www.filosofie.info

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten dienen zich daarna ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor het protocollengedeelte van www.filosofie.info

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen via uSis

Contact

Dr.Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

-