Studiegids

nl en

Mondelinge taalvaardigheid Russisch 1A

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Let op: Voor contract- of keuzevakstudenten geldt dat dit vak alleen gevolgd kan worden in combinatie met Russische grammatica 1.

Beschrijving

Het vak mondelinge taalvaardigheid, dat de onderdelen spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak omvat, wordt gegeven in het talenpracticum. Dit biedt de mogelijkheid intensief gebruik te maken van audio- en videomateriaal.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus wordt van de student verwacht dat hij tenminste voldoet aan niveau A1 (gesproken interactie) en niveau A2 (gesproken productie) van het Common European Framework of Reference.
In de bachelorfase worden spreek- en luistervaardigheid verder uitgebouwd in de tweedejaarscursus Taalvaardigheid 2C: mondelinge taalvaardigheid en de derdejaarscursus Taalvaardigheid 3.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Deel TVMA wordt afgesloten door één tentamen, waarbij de uitspraak wordt beoordeeld.
TVMB, dat plaatsvindt na afloop van het tweede semester, bestaat uit drie onderdelen: spreekvaardigheid, luistervaardigheid en uitspraak.
Cijfer wordt mede bepaald door actieve deelname in de klas (50%).

Blackboard

Literatuur

“Using Russian Vocabulary”, Terence Wade, 2009, Cambridge University Press.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor a la carte onderwijs.

Contact

Studiecoördinator, mw. drs. T. Bouma