Studiegids

nl en

Russische Taal & Maatschappij

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deze cursus behandelt de Russische taal vanuit sociolinguïstisch perspectief: hoe kunnen we in heden en verleden de functie, het gebruik, en de variatie en norm van de Russische taal duiden binnen de eigen maatschappij, binnen verschillende sociale groepen en ten opzichte van andere talen en samenlevingen? In een serie van dertien colleges komen de volgende onderwerpen aan bod: de historisch-taalkundige positie van het Russisch binnen de Slavische talen, met speciale aandacht voor vroege verschijnselen van taalcontact; functie en gebruik van Russisch en Kerkslavisch in de middeleeuwen (‘diglossie’); communicatie op berkenbast in middeleeuws Novgorod; Peter de Grote en West-Europese taalcontacten; het ontstaan van de sovremennyj russkij literaturnij jazyk; de expansie van Rusland: het ‘Rusland van de honderd talen’; Sovjettaal en Sovjettaalpolitiek; de huidige positie van het Russisch in de Slavische republieken Belarus en Oekraïne, in de Baltische staten, op de Kaukasus, en in Centraal Azië en Siberië; Russisch in de diaspora en in de globaliserende wereld.

Leerdoelen

Het verwerven van verdiepte kennis van en inzicht in de sociolinguïstische positie van de Russische taal in heden en verleden. De cursus bouwt voort op de desbetreffende colleges binnen het eerstejaarsvak Inleiding Slavische taalkunde.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen, werkstuk, presentatie

Literatuur

Wordt hier vermeld

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Bij de docent of bij de studiecoördinator mw. drs. T. Bouma