Studiegids

nl en

Thuisblijfprogramma: mondelinge taalvaardigheid Russisch 2B

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Op het college wordt geoefend in het voeren van spontane en voorbereide gesprekken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan actualiteiten met behulp van kranten, tijdschriften en radio-, televisie- en videomateriaal. Op deze manier krijgt de student ruim de mogelijkheid om zich in te leven in de cultuur van het huidige Rusland. Tevens wordt ook de luistervaardigheid verder ontwikkeld.
Om het programma met goed gevolg te kunnen afronden, moet de student zich voorbereiden op de colleges, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt.

Leerdoelen

De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die eerder zijn verworven.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Diverse opdrachten en mondeling tentamen.

Blackboard

De cursus zal ondersteund worden door Blackboard.

Literatuur

Eigen materiaal van de docent.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docente Mw.L.Anissimova