Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Traject gebonden cursus VIET

Vak
2012-2013

Binnen de traject-gebonden keuzeruimte bij VIET hebben de studenten de volgende opties: