Studiegids

nl en

Algoritmiek

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het vak behandelt diverse algoritmen voor standaardproblemen en verschillende algemene oplossingsmethoden. Probleemoplossingsmethoden die worden behandeld zijn o.a.: toestand-actie-ruimte/state space tree, exhaustive search, verdeel en heers, dynamisch programmeren, gretige algoritmen, backtracking, branch and bound. Verder wordt de sorteermethode heapsort behandeld, en komt het begrip tijdcomplexiteit zijdelings aan de orde. Bij het vak horen drie programmeeropdrachten in de programmeertaal C++.

Leerdoelen

Het leren toepassen van diverse probleemoplossingsmethoden, het leren en bestuderen van enige concrete algoritmen, het ontwerpen van algoritmen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

hoorcollege, werkgroep en programmeeropdrachten

Toetsing

Schriftelijk tentamen aan het eind van het semester. Het tentamen bepaalt twee derde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk, bestaande uit drie programmeeropgaven. Zowel tentamen als programmeeropdrachten moeten voldoende zijn.

Literatuur

A. Levitin, Introduction to the Design and Analysis of Algorithms, Third Edition, Pearson Education 2012

Aanmelden

Aanmelden via Usisç Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Algoritmiek