Studiegids

nl en

Inleiding Internationaal Marketing en Strategie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

Marketing en strategie zijn als academisch vak relatief nog jonge disciplines. Pas rond 1960 drong het inzicht door dat wetenschappelijke inzichten de manager moeten helpen om hun organisatie optimaal aan te sturen.
In het onderdeel marketing zal allereerst worden ingegaan op de betekenis van marketing en het onderscheid tussen strategische en tactische marketing. De onderdelen van een marketingplan komen aan de orde, waaronder de SWOT-analyse, segmentatie, doelmarktkeuze en positionering. Omdat veel marketingbeslissingen gebaseerd dienen te worden op de uitkomsten van marktonderzoek zal ook dat onderwerp besproken worden.
Na aandacht voor het consumentengedrag wordt overgegaan tot de behandeling van de marketing-instrumenten. Afgesloten wordt met de behandeling van enige strategische beslissingen in het kader van internationale marketing; hiertoe behoren onder andere landenkeuze, entreestrategieën en overwegingen rond standaardisatie dan wel adaptatie.
In het onderdeel strategie staat het strategisch denken van leiders centraal. Strategische problemen onderscheiden zich op een aantal essentiële onderdelen van operationele en tactische problemen, en dat vraagt een andere denkwijze. Deze denkwijze wordt concreet gemaakt met cases, voorbeelden en discussies. Cases van bekende en minder bekende ondernemingen worden uitgebreid besproken, om de concepten in het boek goed te begrijpen en toe te kunnen passen.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie hier.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege.

Toetsing

O.a. tussentoets en eindtoets.

Blackboard

Wordt nader bekend gemaakt.

Literatuur

voor het onderdeel Inleiding Internationale Marketing:

  • Kotler, Keller, Brady, Goodman en Hansen, Marketing Management (Financial Times Press 2012, 2nd edition) ISBN13 : 9780273743613

Aanmelden

via uSis. Meer informatie hier.

Contact

E-mail: drs. W.R. Fontijn en Prof.dr. B. de Wit