Studiegids

nl en

introduction

Vak
2012-2013

Bedreigingen komen in verschillende vormen en maten, en zo ook de mensen achter deze dreiging. Bedreiging is immers mensenwerk. Deze cursus gaat over het individu achter de dreiging. Wat voor typen daders en drijfveren zijn er? En hoe ga je er het beste mee om?

Aan de hand van literatuur uit verschillende disciplines worden belangrijke onderscheiden tussen daders geïdentificeerd, en worden gemeenschappelijke en onderscheidende kenmerken behandeld. Aan de orde komen het individu binnen georganiseerde misdaad en binnen terroristische organisaties, maar ook zogenaamde “lonewolfs”, zoals bijvoorbeeld Karst T., zullen worden behandeld.

Naast een analyse van de kenmerken, levensgeschiedenis, en beweegredenen van daders, zal ook veel aandacht worden besteed aan de aanpak van individuele daders. Welke gevolgen hebben psychologische verschillen voor het bepalen van het dreigingsbeeld? Zijn individuele kenmerken in de loop der tijd belangrijker geworden bij het bepalen van het dreigingsbeeld?

In acht bijeenkomsten zal de docent en diverse gastdocenten uit de wereld van wetenschap en de praktijk van openbare orde en veiligheid, ingaan op deze thema’s.

Rooster

Maandag 10:45 – 12:30 (3e en 4e uur) Kantoren Stichthage

DATA COLLEGES
10-9-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
17-9-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
24-9-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
1-10-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
8-10-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
25-10-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30
22-10-2012; zaal Bezuidenhout (Koningin Julianaplein 10); 10:45-12:30

Examen: 29-10-2012 09.30-12.30 uur in zaal Bezuidenhout+Buitenhof ( Kon. Jul.plein 10)

Examen
NNB. De collegestof behoort ook tot de tentamenstof voor zover vastgelegd in sheets, handouts en andere informatiedragers.