Studiegids

nl en

Multimediaal Project

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Kijk op de website Masters in Leiden of bekijk de site van de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Beschrijving

Tijdens de Multimedia Maand werken studenten samen vier weken lang fulltime als multimediale verslaggevers aan een journalistieke website rond een bepaald thema. Zij schrijven nieuwsberichten, interviews, reportages en achtergrondverhalen. Daarnaast maken zij foto’s, audioslideshows, animaties en videoreportages en experimenteren zij met social media, mashups en information visualisation.
Voorafgaand en tijdens de maand worden workshops aangeboden in onder meer journalistiek schrijven, fotograferen, video en flash. Tijdens de maand zijn er gastcolleges van journalisten en experts op het gebied van het thema.
Inhoudelijk sluit dit vak aan bij de vakken Bronnenonderzoek en New Media & Society uit het eerste semester. De in die vakken opgedane kennis wordt gedurende de Multimedia Maand in de praktijk gebracht. Tijdens wekelijkse evaluaties wordt de link tussen theorie en praktijk besproken.
Aan het eind van het multimediaal project schrijven studenten een reflectie op de ervaringen binnen deze intensieve leerperiode, waarbij ze refereren aan de eerder behandelde theorieën en inzichten. De maand is mede bedoeld als opstap naar de stage.

Leerdoelen

Na afloop van de Multimedia Maand zijn studenten in staat zowel zelfstandig als in redactieverband journalistieke producties te verzorgen die aan professionele maatstaven voldoen. Zij kunnen de theoretische kennis over het gebruik van bronnen en de toepassing van multimediale en interactieve technieken in de journalistieke praktijk toepassen. Zij zijn in staat zelfstandig afwegingen te maken over de ethische kwesties die een journalist dagelijks tegenkomt en daarnaar te handelen.
Voorts zijn studenten in staat hun inhoudelijke kennis van een onderwerp te vertalen naar concrete onderwerpen voor journalistieke producties, die te voorzien van een duidelijke invalshoek en vervolgens te presenteren conform de journalistieke genreconventies. Zij hebben ervaring opgedaan met het werken in een redactiestructuur en zijn in staat hun werk zo te plannen dat de productie klaar is voor de gestelde deadline.

Rooster

Het rooster wordt bekend gemaakt op de eerste dag van het project.

Onderwijsvorm

Zelfstandig werken in combinatie met een aantal workshops.

Toetsing

Iedere student krijgt een individueel cijfer, een gewogen gemiddelde van de cijfers voor de afzonderlijke producties en een beoordeling van de inzet en het optreden in de groep.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Aanmelden

In de Masterspecialisatie Journalistiek en Nieuwe Media kunnen maximaal 30 studenten toegelaten worden. Er worden toelatingsgesprekken georganiseerd om de toelating te stroomlijnen. De data van deze gesprekken worden op de site van de masterspecialisatie bekend gemaakt.

Contact

De docent: bas.broekhuizen@gmail.com

Opmerkingen

Twee weken van tevoren krijgen alle studenten een bericht met meer informatie over de inhoud van het project.
De studielast voor dit vak bedraagt 140 uur. Deze tijd wordt volledig besteed aan het in redactieverband werken aan een journalistieke site.