Studiegids

nl en

Frans: Mondelinge taalvaardigheid II (MTVII)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

MTVI

Beschrijving

Het college bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Grammaire et vocabulaire (Outils)

 • Luister- en spreekvaardigheid (Oral)

 • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Leerdoelen

 • Luistervaardigheid: B2

 • Spreekvaardigheid: B2

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Luistervaardigheid

 • Schriftelijk tentamen met gesloten vragen (Compréhension orale)

 • Schriftelijke weergave van nieuwsbericht (Transcription)

Spreekvaardigheid

 • Mondeling tentamen: beantwoorden van open vragen (Expression orale)
  N.B.: 30% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van het ‘contrôle continu’ (d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties en voorbereiding) en 2 ‘examens blancs’

Tentamens en weging MTVII
Mei/juni:
a) Spreekvaardigheidstoets (factor 3);
b) MC luistertoets (factor 2);
c) Transcriptie (factor 1).

Compensatie: van de drie deelcijfers van het eindtentamen (luistervaardigheid, transcriptie en spreekvaardigheid) mag er één tussen de 5 en de 5,9 zijn. De andere twee deelcijfers moeten groter of gelijk aan 6 zijn.

Blackboard

Ja

Literatuur

 • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

 • J.F. Matter, Uitgesproken Frans, De Werelt, Amsterdam 1990 + cassette
  de Dominique Abry et Marie-Laure Chalaron: 350 exercices de phonétique (cd’s niet aanschaffen).
  Uitgever: Hachette (1994), serie ‘Exerçons-nous Langue’ : Français; ISBN-10: 2010205502 ISBN-13: 978-2010205507

 • Mots actuels mis en contexte, Intertaal 43007 ISBN: 978-905451478-7

 • Laurence Duboys Fresneys, Atlas des français d’aujourd’‘hui, Autrement, Collection Atlas Monde, 2006

 • Contexte Frans – Woordenschat met oefeningen ,ISBN: 9789460300172

 • Syllabus MTV1

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. M. Hageman