Studiegids

nl en

Histoire & Civilisation I

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Inleidend college over belangrijke historische gebeurtenissen in de periode 1789-1968. Tevens wordt aandacht besteed aan maatschappelijke en culturele verschijnselen die voor het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw kenmerkend zijn.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over en inzicht in het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw. Dit college beoogt ook de literaire werken die bij de literatuurcolleges bestudeerd worden in een bredere historische, sociale en culturele context te plaatsen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Afhankelijk van de groepsgrootte kan het college de vorm krijgen van een werkgroep met mondelinge presentaties en/of een kort werkstuk.

Toetsing

Twee deeltoetsen (2 × 50%). Afhankelijk van de groepsgrootte kan het college de vorm krijgen van een werkgroep met mondelinge presentaties en/of een kort werkstuk.

Blackboard

Er wordt voor deze cursus gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

  • Aan te schaffen : Gérard Labrune & Philippe Toutain, L’histoire de France, Paris (Nathan), 2007 (of latere editie). ISBN : 978-2-09-160429-9

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

mw. dr. M. Hageman