Studiegids

nl en

Frans: Mondelinge taalvaardigheid III (MTVIII)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

MtV2

Beschrijving

In dit college worden de receptieve en productieve mondelinge vaardigheden verder ontwikkeld, door transcripties van nieuwsberichten of interviews en door een integratie van te leren vocabulaire en grammatica in spreekopdrachten, mondelinge presentaties en improvisaties.

Leerdoelen

  • Luistervaardigheid: C1

  • Spreekvaardigheid: C1

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

  • Logigram (verplicht in zelfstudie)

Toetsing

Luistervaardigheid
D.m.v. een transcriptie en MC-vragen

Spreekvaardigheid
D.m.v. een gesprek n. a. v. een aantal bestudeerde krantenartikelen/actuele onderwerpen. De student kan een actueel onderwerp presenteren, deelnemen aan een discussie, kritiek formuleren en accepteren.

Tentamens en weging MTVIII
December/januari:
a) MC luistertoets (factor 2)
b) transcriptie (factor 1)
c) spreektoets (factor 3)

Mei/juni: herkansing.

Elk onvoldoende onderdeel moet worden overgedaan. Resultaten van deeltentamens blijven 1 jaar geldig (voor deeltijdstudenten 2 jaar).

NB: 30% van het eindcijfer wordt bepaald op grond van het ‘contrôle continu’ (d.w.z.: actieve participatie, tijdige inlevering van transcripties en voorbereiding) en 2 ‘examens blancs’

Compensatie: van de drie deelcijfers van het eindtentamen (luistervaardigheid, transcriptie en spreekvaardigheid) mag er één tussen de 5 en de 5,9 zijn. De andere twee deelcijfers moeten groter of gelijk aan 6 zijn.

Blackboard

ja

Literatuur

  • B. Vlugter, P. Sleeman e.a., Grammaire Plus. Praktische grammatica van het Frans, Coutinho, 2008

  • Mots actuels mis en contexte, nouvelle édition, intertaal ,ISBN: 9789054514787

  • Laurence Duboys Fresney, Atlas des français aujourd’hui. Autrement, 2006 Collection ‘Atlas Monde’, ISBN 2746708256

  • Syllabus MTV3

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Mw. dr. M. Hageman