Studiegids

nl en

Séminaire: Le Français Juridique CCIP- DFP juridique B2 (keuze)séminaire

Vak
2012-2013

Toegangseisen

VWO eindexamen Frans of soortgelijk niveau.Instapniveau B1/B2 volgens het Gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen: CEFR (Common European Framework of Reference)

Beschrijving

Het Séminaire le français juridique is bedoeld voor studenten Rechten met een voldoende voorkennis van het Frans (minimaal niveau 6 vwo) en voor studenten Frans met enige voorkennis van het recht. Het gaat om een talencursus, niet om een cursus recht. Het college richt zich voornamelijk op privaatrechterlijke en handelsrechterlijke aspecten van het zakendoen met Frankrijk. Hierbij wordt de noodzakelijke basistheorie aangeboden.
Buiten de colleges luisteren, lezen en schrijven wordt er gewerkt in het Talenlaboratorium aan de spreekvaardigheid: t.w. gesproken interactie, gesproken productie. Een spreekbeurt van 15 minuten zal gehouden worden over een juridisch onderwerp: een overzichtelijke rangschikking van informatie (bijvoorbeeld op basis van een klein literatuuronderzoek), een samenvatting van standpunten van één of enkele auteurs, een betoog met stellingname uitgaande van een eenvoudige probleemstelling. Om de opdracht te voltooien zal de student genoodzaakt zijn zich te wenden tot Franstalige zoekbronnen. De spreekbeurt wordt met de student op vorm en inhoud besproken. Indien men dit wenst, kan men tegelijkertijd deelnemen aan het examen DFP juridique B2 , Diplôme de français professionnel juridique B2 van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP). http://www.fda.ccip.fr.> examens. De certificaten die met een dergelijk examen worden behaald zijn internationaal erkend. Op de taalvaardigheidschaal van het Europees Referentiekader, vastgesteld door de Raad van Europa, is het eindniveau van de student B2

Leerdoelen

Na het séminaire le français juridique is de student in staat om het juridische systeem in Frankrijk te begrijpen en het bijbehorend vakjargon te bezigen, met het accent op de mondelinge taalgebruik. In het kader van dit keuzevak zal er ook gewerkt worden aan de voorbereiding die noodzakelijk is om, indien men dit wenst, te kunnen deelnemen aan het examen DFP juridique B2, Diplôme de Français Professionnel juridique B2 van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. (CCIP). http://www.fda.ccip.fr > examens. De certificaten die met een dergelijk examen worden behaald, zijn internationaal erkend. Op de taalvaardigheidschaal van het Europees Referentiekader, vastgesteld door de Raad van Europa, is het eindniveau van de student B2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Excursie; het bijwonen van rechtszittingen bij een rechtbank in Frankrijk, Cambrai of Laon

Toetsing

 • schriftelijk tentamen, multiple choice. Vocabulaire ca. 25 woorden en uitdrukkingen moeten in het Frans vertaald worden; de vertalingen moeten zowel grammaticaal als inhoudelijk passen binnen de context van de gegeven zinnen.

 • schriftelijk tentamen; 5 open vragen moeten in het Frans beantwoord worden. Het schrijven van een brief of een verslag

 • een spreekbeurt

Totstandkoming eindcijfer: ieder tentamen weegt even zwaar. Bij een onvoldoende, dienen de onderdelen waarvoor een onvoldoende is gehaald overgedaan te worden. Om het niveau van de receptieve en productieve vaardigheden van dit vak tijdens de cursus te verbeteren, wordt 10% van het cijfer bepaald op grond van de “contrôle continu” van voorbereiding en participatie: de docent beoordeelt tijdens elk college de manier waarop de student het college heeft voorbereid en daaraan bijdraagt.

Blackboard

Het ter beschikking stellen van het programma, studiemateriaal, informatie, sites, het stellen van tussentijdse vragen, het maken van afspraken. Via een van te voren opgesteld programma wordt per week aangeduid wat er bestudeerd dient te worden.

Literatuur

 • Le français du droit, J.L. Penfornis, (2007) Paris: CLE International
  ISBN 978.209.033589.7

 • Lexique des termes juridiques, Paris: Dalloz (recente uitgave)
  Aangeraden voor rechtenstudenten: Een goede schoolgrammatica van het Frans

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. drs. I.W.M. van de Calseyde