Studiegids

nl en

Séminaire: La littérature algérienne: guerre et décolonisation (keuze)séminaire

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Frans; andere studierichtingen: in staat zijn Frans te verstaan en vlot te lezen, toelating in overleg met de docent.

Beschrijving

De geboorte van de Algerijnse literatuur – eerst franstalig, later Arabisch – is nauw verbonden met de politieke en culturele bewustwording van de Algerijnen. Daarom zullen we in dit college ruim aandacht besteden aan de Algerijnse geschiedenis vanaf 1945 en aan de Onafhankelijkheidsoorlog in de jaren 50 en 60. Zonder deze zijn de werken van Feraoun, Kateb Yacine, Djebar en Djaout nauwelijks te begrijpen. De ‘Slag om Algiers’ was een van de hoogtepunten – of dieptepunten – van die oorlog -: hierrover bekijken we de film ‘La bataille d’Alger’ van Gillo Pontecorvo en denken na over het gebruik van martelen (Alleg). De burgeroorlog tussen de regering en de islamitische fundamentalisten in de jaren 90 vormt een belangrijke achtergrond van de meer recente literatuur (Boudjedra, Sansal). Bij alle auteurs stelt zich de vraag naar de status van het Frans: emancipatiemiddel of taal van de ‘colonisateur’?

Leerdoelen

 1. Globale kennis van de Algerijnse geschiedenis en van postkoloniale theorie
  1. Overzicht van de Algerijnse franstalige literatuur en diepgaand inzicht in een zestal literaire werken en één film over het onderwerp.
  2. Het kunnen verrichten van een eigen onderzoek op het gebied en er verslag van kunnen leggen in een helder en goed gestructureerd betoog (mondeling en schriftelijk).

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm :

Werkcollege

Toetsing :

Mondelinge presentatie + werkstuk

Blackboard

Ja. Informatie aan studenten, studiemateriaal beschikbaar stellen;
Huiswerk in laten leveren.

Literatuur

 • Boudjedra, Rachid : La vie à l’endroit (Points Seuil)

 • Djaout, Tahar, Les chercheurs d’os (Points Seuil)

 • Djebar, Assia, L’amour la fantasia (Le livre de poche)

 • Feraoun, Mouloud, Le fils du pauvre (Points Seuil)

 • Sansal, Boualem, Le village de l’Allemand (Gallimard, Folio)

 • Yacine, Kateb, Nedjma (Points Seuil)

 • Cixous, Hélène, Les Rêveries de la femme sauvage (Galilée)

Aanbevolen: * Alleg,Henri, La Question (Minuit)

 • Memmi, Albert, Portrait du colonisateur ; portrait du colonisé (Gallimard, Folio Actuel)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

mw. dr. C. Stevens