Studiegids

nl en

Littérature Francophonie & Actualités

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Voor hoofdvakkers: Inleiding Letterkunde 1 & 2; voor anderen: college kunnen volgen in het Frans, en vlot Frans kunnen lezen.

Beschrijving

Deze cursus gaat over de hedendaagse Franse literatuur, sinds 1980. In dat tijdsbestek wordt de literatuur uit Franstalige gebieden – Maghreb, Zwart Africa, Québec, Antillen… – even belangrijk als de literatuur uit de ‘métropole’. Daarom is gekozen voor een (tweejaarlijks wisselend) programma van Franse èn Franstalige werken. Komend jaar zullen wat betreft de Franstalige literatuur de Antillen centraal staan. Verder besteden we aandacht aan enkele tendensen binnen de contemporaine literatuur: ten eerste Jean Echenoz , die op speelse wijze met de romantraditie stoeit om de wereld van vandaag te beschrijven, voorts J.M.G. Le Clézio die tussen biografie en fictie al schrijvend de geheimen van wie hem dierbaar zijn tracht te ontdekken. De tweede helft van het college gaat over nieuwe vormen van autobiografisch schrijven (Duras, Sarraute) en tenslotte zijn er een paar colleges over capita selecta uit de hedendaagse poëzie

Leerdoelen

  • Overzicht hebben van de periode 1980 tot nu, in Frankrijk en in de Franstalige literatuur

  • In staat zijn tot het schriftelijk analyseren en becommentariëren van de behandelde werken.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm :

Een combinatie hoorcollege en werkcollege.

Toetsing :

Aan het einde van elk blok zal een schriftelijk tentamen worden afgenomen met open vragen. Het gemiddelde van de twee cijfers vormt het eindcijfer.

Blackboard

Ja, o.a. voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

  • Marguerite Duras, L’amant (Minuit)

  • Nathalie Sarraute, Enfance (Gallimard Folio)

  • J.M.G. Le Clézio, L’Africain, Gallimard, Folio, 2005

  • Maryse Condé, Le coeur à rire et à pleurer, Pocket, 2001

  • Jean Echenoz, Je m’en vais, Minuit (Double), 2001

Handboek : Viart et Vercier, La littérature française au présent, Bordas, 2005

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

dr. J. Houppermans
mw. dr. A. Schulte Nordholt