Studiegids

nl en

Séminaire: Les sujets postverbaux du français enfantin keuze(séminaire)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

Één van de karakteriserende kenmerken van Franse kindertaal is dat subjecten vaak achter het werkwoord staan. Zo maken Franse kinderen van zo’n twee jaar oud veelvuldig zinnetjes als “sort du garage la voiture” en “est à poupée le couteau”. In het Frans van volwassenen, staat het subject soms ook na het werkwoord, zoals in “Peut-être viendra-t-il ” of “Pourquoi est partie Marie? In dit college onderzoeken we wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de postverbale subjecten in de Franse kindertaal en die in het Frans van volwassenen.

Leerdoelen

A. Kennismaking met de methoden en technieken van onderzoek in kindertaal
B. Een beter begrip van de overeenkomsten en verschillen tussen Franse kindertaal en volwassenentaal
C. Het begrijpen en evalueren van wetenschappelijke artikelen
D. Het maken van een synthese in begrijpbaar Frans van technische teksten geschreven in het Frans en Engels

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Opdrachten, mondelinge presentatie, werkstuk

Blackboard

Ja

Literatuur

Wordt beschikbaar gemaakt tijdens college

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

prof. dr. J.E.C.V.Rooryck