Studiegids

nl en

Archeologie van de Andes

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

Deze collegereeks geeft een algemeen chronologisch overzicht van de diverse regionale stijlen van het Andesgebied met een meer gedetailleerde bespreking van het Incarijk. Er zal een analyse gegeven worden van de meest karakteristieke archeologische sites en thema’s van beeldende kunst, alsmede kenmerkende aspecten van economie, samenleving en religie. Verdieping kan gezocht worden in de door de Faculteit der Geestewetenschappen aangeboden colleges over de Quechua taal en literatuur.

Leerdoelen

 • Het chronologisch kunnen inkaderen van de belangrijkste periodes (zoals Initiële Periode, Vroege Horizon, Vroege TussenPeriode, Midden Horizon, Late Tussenperiode, en Late Horizon en Verovering) en hun culturele manifestaties: van het begin van de bewoningsgeschiedenis tot de 16e eeuw;

 • Het geografisch kunnen inkaderen van de belangrijkste periodes en archeologische kernbegrippen (zoals bijvoorbeeld quipu en verticale economie), culturen en sites;

 • Kennis van de belangrijkste sociale en culturele ontwikkelingen op het gebied van: sociaal-politieke structuur, nederzettingen, handel en uitwisseling, oorlog, vormen van bestaanseconomie en religie;

 • Bewust zijn van de doorlopende culturele traditie tussen de prehistorische maatschappijen en hedendaagse indiaanse culturen;

  *Kennis van het gebruik van hulpdisciplines van archeologie om een beeld te schetsen van de verleden maatschappij in al haar facetten, d.w.z. archeologische verschijnselen proberen te verklaren aan de hand van hedendaagse samenlevingen, vroeg-koloniale bronnen (zoals Guaman Poma de Ayala), etnohistorisch en etnografisch materiaal (zoals bijv. het bereiden van bittere manioc, vormen van oorlogsvoering, etc.); - Kritisch kunnen lezen van literatuur;

 • Eigen mening kunnen beargumenteren;

 • Discussie kunnen voeren aan de hand van de opgegeven literatuur;

 • Het kunnen uitvoeren van een zelfstandig onderzoek (bijv. een inventarisatie op het internet naar de (illegale) handel in Andes objecten);

 • Het kunnen uitzetten van een onderzoeksstrategie in teamverband;

 • Het leren in teamverband te werken onder leiding van een primus inter paris;

 • Het mondeling kunnen presenteren van onderzoeksresultaten;

 • Het schriftelijk kunnen rapporteren van onderzoeksresultaten in teamverband.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 265 pagina’s literatuur;

 • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

 • Tentamen;

 • Internet opdracht;

 • Korte rapportage.

Toetsvorm deadline

De tentamendatum is te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • R. Shady Solis, “America’s First City? The Case of Late Archaic Caral” (2006), in: Andean Archaeology. III. North and South. W.H. Isbell & E. Silverman (editors). Boston: Springer. pp. 28-66. (38p).

 • S. Pozorski & T. Pozorski, “The Sechín Alto Complex and its Place within Casma Valley Initial Period Development” (2002), in: Andean Archaeology. I. Variations in Sociopolitical Organization. W.H. Isbell & E. Silverman (editors). New York: Kluwer Academie/Plenum. pp. 21-51. (30p).

 • S. Rodriguez Kembel & J.W. Rick, “Chapter 4 Building Authority at Chavín de Huántar: Models of Social Organization and Development in the Initial Period and Early Horizon” (2004), in: Andean Archaeology. Edited by H. Silverman. Blackwell Studies in Global Archaeology. Malden: Blackwell Publishing. pp.50-76.(26p).

 • G. Bawden, “Chapter 6 The Art of Moche Politics” (2004), in: Andean Archaeology. Edited by H. Silverman. Blackwell Studies in Global Archaeology. Malden: Blackwell Publishing. pp. 116-129.(13p).

 • H. Silverman & D.A. Proulx, “Chapter 1 From Pots to People”, in: The Nasca (The Peoples of America) . Malden: Blackwell Publishing (2002). pp. 1-13. (13p).

 • H. Silverman & D.A. Proulx, “Chapter 7 The Geoglyphs of the Río Grande de Nazca Drainage”, in: The Nasca (The Peoples of America) . Malden: Blackwell Publishing (2002). pp. 163-192.(29p).

 • P.Ryan Williams & D.J. Nash, “Chapter 8. Imperial Interaction in the Andes. Huari and Tiwanaku at Cerro Baúl” (2006), in: Andean Archaeology. III. North and South. W.H. Isbell & E. Silverman (editors). Boston: Springer. pp. 243-265. (22p).

 • J. Hiltunen & G.F. McEwan, “Chapter 12. Knowing the Inca Past. In Andean Archaeology” (2004), edited by H. Silverman. Blackwell Studies in Global Archaeology. Malden: Blackwell Publishing. pp. 237-254.(17p).

 • T.N. D’Altroy, “Chapter 7. Inca Ideology: Powers of the Sky and Earth, Past and Present” (2003), in: The Incas. (The Peoples of America). Malden: Blackwell Publishing. pp. 141-176.(35p).

 • T.N. D’Altroy, “Chapter 10. Provincial Rule” (2003), in: The Incas. (The Peoples of America). Malden: Blackwell Publishing. pp. 231-262.(31p).

 • W.H. Isbell & H. Silverman, “Writing the Andes with a Capital ‘A’”, (2006) in: Andean Archaeology. III. North and South. W.H. Isbell & E. Silverman (editors). Boston: Springer. pp. 371-380. (11p).

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr L.N.K. van Broekhoven.