Studiegids

nl en

Start BW

Vak
2012-2013

Beschrijving

In dit eerste blok van de studie Biomedische wetenschappen verplaatst de student zich “in de huid van de onderzoeker”. Als jonge onderzoeker gaat men een onderzoeksvraagstelling uitwerken. Hierbij staat het onderwerp huidkanker centraal. Voor het beantwoorden van de wetenschappelijke vraagstelling is het belangrijk om te leren informatie op de juiste wijze op te zoeken, te beoordelen en te verwerken, samen te vatten en de informatie over te brengen naar andere onderzoekers, artsen of de samenleving. Hierbij speelt zowel computertechniek als presentatietechniek een rol. Dit blok is het eerste deel van het onderwijs in de lijn BAST (Biomedical Academic Scientific Training).

Doel

  • In staat zijn basale aspecten van (huid)kanker te begrijpen en verworven kennis en inzicht te gebruiken voor het beantwoorden van een onderzoeksvraagstelling;

  • In staat zijn om een literatuuronderzoek uit te voeren in de bibliotheek, , op internet en in bibliografische databases, ter verdieping van een onderzoeksvraagstelling en dit zoekproces vast te leggen in een rapportage;

  • Het kunnen verwerken van de vraagstelling, gevonden gegevens en resultaten over een onderzoeksvraagstelling in een duidelijke PowerPoint-presentatie.

Onderwijsvorm

Per tweetal studenten wordt gewerkt aan een wetenschappelijke vraagstelling met betrekking tot (huid)kanker. Achtergrondinformatie moet bestudeerd worden en er moet aanvullende informatie gezocht en bestudeerd worden om de vraagstelling op een academische manier te beantwoorden. De voortgang van dit proces wordt besproken in werkgroepen, die verplicht bijgewoond moeten worden en vastgelegd in een rapportage.. In deze werkgroepen moet het verkrijgen van de biomedische kennis en het inzicht in de vraagstelling besproken worden met medestudenten.
Naast de activiteiten in de werkgroepen worden colleges en instructies verzorgd op het gebied van informatie vergaren en verwerken. Om de beeldvorming van kanker vollediger te maken, wordt er een patiëntdemonstratie gegeven.

Toetsing

Vaardigheden met betrekking tot het zoeken van informatie, het op waarde schatten van de informatie, het analyseren van de informatie en het presenteren van de bevindingen worden getoetst door het geven van een presentatie met behulp van PowerPoint aan de medestudenten. Voor de inhoud, vorm en het presenteren van de PowerPoint presentatie wordt per duo een cijfer gegeven. Hierbij leidt persoonlijke inzet tot differentiatie van het cijfer. Het literatuuronderzoek wordt schriftelijk gedocumenteerd. Ook voor deze verslaglegging wordt per duo een cijfer gegeven. Deze beide deelcijfers leiden tot het uiteindelijke eindcijfer voor het blok. Tot slot is het vereist dat de student actief heeft deelgenomen aan alle verplichte werkgroepen, practicum en de bibliotheekrondleiding.

Literatuur

  • Dr.ir. P.G.M. de Jong, Handleiding ICT faciliteiten, uitgave LUMC verkrijgbaar via MFLS dictatencentrale

  • Alberts, B. et al., Molecular Biology of the Cell. 5e druk 2008. New York: Garland.

  • Campbell M.K. & Farrell S.O., Biochemistry, 7th edition 2012. Thomson Brooks/Cole

  • Larsen, W.J., Human Embryology. 4e druk 2008. New York: Churchill Livingstone.