Studiegids

nl en

Humane biologie

Vak
2012-2013

Beschrijving

Het blok richt zich op de bouw en het functioneren van het menselijk lichaam op een aantal organisatieniveaus: anatomie, embryologie, circulatiefysiologie, ventilatie en celbiologie.
Inzicht in de anatomie en fysiologie van het (menselijk) lichaam vormt de basis voor een gedegen benadering van klinisch wetenschappelijk onderzoek. De embryologie/ontwikkelingsbiologie wordt in het blok gebruikt om de bouw van het lichaam en het functioneren ervan inzichtelijk te maken. Tevens vormt het een opstap naar de celbiologie en moleculaire biologie die later aan bod komen tijdens het eerste jaar. Daarmee biedt dit blok een overzicht van de mechanismen die een rol spelen om te komen van gen/molecuul tot organisme, en van vorm tot functie.

Doel

  • Het hebben van inzicht in de ruimtelijke bouw van het volwassen lichaam.

  • Het kunnen toepassen van ontwikkelingsbiologische principes die leiden tot het ontstaan van een (volwassen) organisme.

  • Principes van visualisatietechnieken, met name microscopie, kunnen toepassen ter verwerving van een driedimensionaal inzicht in de bouw van weefsels, organen en het gehele organisme.

  • De architectuur van het ademhalings- en cardiovasculaire systeem kunnen relateren aan het biomechanisch functioneren van longen, hart en bloedvaten.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, practica (microscopie, embryologie, fysiologie), demonstratie snijzaal Anatomie.

Toetsing

Tentaminering zal plaatsvinden in de vorm van multiple choice vragen (100%). Van practicumonderdelen wordt een schriftelijke verslaglegging verwacht.
Aanwezigheid, maar vooral ook actieve participatie, wordt verwacht bij de verplichte practica en werkgroepen.

Literatuur

  • K.L. Moore et al. Clinically Oriented Anatomy.

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.

  • G.C. Schoenwolf et al. Larsen’s Human Embryology.

  • W.Boron and E.Boulpaep. Medical Physiology.