Studiegids

nl en

Biomoleculen

Vak
2012-2013

Beschrijving

In het blok Biomoleculen zal de student kennis opdoen en toepassen om de verschillende biologische processen in de normale en afwijkende cel te kunnen beredeneren. De cel wordt beschouwd als de eenheid van leven op Aarde. In de cel vinden vele biochemische en cellulaire processen plaats die met elkaar samenhangen. Deze samenhang van processen maakt dat de cel naar behoren kan functioneren, ook in relatie met zijn omgeving. Om te begrijpen hoe een cel functioneert, is het noodzakelijk geïntegreerde kennis te hebben van biochemie, moleculaire biologie en celbiologie. Het blok Biomoleculen is onderverdeeld in drie hoofdthema’s: kleine biomoleculen, macromoleculen en de cel, en van cel naar weefsel.

Doel

  • Het in staat zijn om de vorm en functie van cellen te beschrijven en hun onderlinge verband te beredeneren.

  • Het hebben van voldoende inzicht in de biochemische, celgenetische en celbiologische processen om biomedische problemen te kunnen analyseren.

  • Het kunnen verklaren van de relatie tussen celtype en functie in een aantal weefsels.

Onderwijsvorm

Voornamelijk werkgroepen, practica en microscopiepractica.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, open vragen

Literatuur

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

  • M.K. Campbell. Biochemistry.

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.