Studiegids

nl en

Moleculaire biologie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Dit blok bouwt voor op de kennis die in het blok Biomoleculen verkregen is.

Beschrijving

In het vorige blok, Biomoleculen, is de kennis over eiwitten, RNA en DNA opgefrist en uitgebreid. In dit blok wordt behandeld hoe de replicatie van het genoom plaatsvindt en hoe genen tot expressie komen. Er wordt een korte introductie gegeven hoe virussen, die belangrijk zijn voor ziekte en als hulpmiddel bij onderzoek, hun strategie voor replicatie en transcriptie hebben aangepast. Verder komen de processen die verantwoordelijk zijn voor de regulatie van de celcyclus en voor de geprogrammeerde celdood, apoptose, aan bod. Deze kennis, samen met de regulatie van genexpressie (als basis van de ontwikkeling van een volledig organisme) en het kloneren van genen, zal in de volgende blokken regelmatig nodig zijn. Het biomedische onderzoek betekent tegenwoordig dat men vaak onderzoek doet aan genen en genproducten om de normale processen en de veranderingen bij ziekte te begrijpen en te beïnvloeden.

Doel

  • Het verkrijgen van inzicht en basale vaardigheden in de informatiestroom van DNA via RNA naar eiwit, mechanistisch zowel als procesmatig.

  • Het verkrijgen van inzicht en basale vaardigheden in de processen (mechanistisch en regulatoir) van genexpressie in relatie tot ontwikkeling van een organisme.

  • Het bestuderen en manipuleren van genen, met een nadruk op de basale technieken die hiervoor in gebruik zijn.

Onderwijsvorm

Het onderwijs wordt aangeboden als zelfstudie, welke besproken wordt in werkgroepen. Er zijn een paar verdiepingscolleges waarin onderzoek besproken wordt waarvoor de bestudeerde voorkennis nodig is en dus een beeld geven of de stof voldoende beheerst wordt.
Voor het voldoende beheersen van de stof moeten er ook practica en computeropdrachten worden uitgevoerd. Voor de practica moeten verslagen geschreven en wordt gecontroleerd of het experiment voldoende begrepen is. Voor de computeropdrachten moeten de antwoorden op vragen per e-mail ingestuurd worden, deze opdrachten worden pas goedgekeurd als de antwoorden voldoende zijn.

Toetsing

Het blok wordt afgesloten met een tentamen bestaande uit open vragen. Het is een open boek-tentamen, waarbij het aantal vragen het onmogelijk maakt om alle antwoorden op te zoeken.
Het cijfer voor het blok is gelijk aan het tentamencijfer, maar het blok kan pas afgesloten worden als de practica en computeropdrachten voldoende afgerond zijn.

Literatuur

  • B. Alberts et al. Molecular Biology of the Cell.

  • M.K. Campbell. Biochemistry.