Studiegids

nl en

Metabolisme I

Vak
2012-2013

Beschrijving

Dit blok houdt zich bezig met de energiehuishouding van het menselijk lichaam, zowel tijdens rust als tijdens arbeid. Om het lichaam in stand te houden zijn energie en bouwstoffen nodig, die uit het voedsel worden opgenomen. Eiwitten, vetten en koolhydraten kunnen in het lichaam via verschillende routes worden afgebroken. De afbraak van grote moleculen naar kleine bouwstenen wordt katabolisme genoemd. Deze kleine moleculen worden weer als bouwstof gebruikt voor de synthese van complexe moleculen, zoals eiwitten en nucleïnezuren. Dit proces wordt anabolisme genoemd. Katabolisme en anabolisme zijn aparte routes; de een is niet het omgekeerde van de andere. Wel komen bepaalde verbindingen voor als intermediair in verschillende metabole routes. Ook bestaan er diverse koppelingen tussen de verschillende metabole routes, hetgeen onder normale omstandigheden leidt tot een geïntegreerd metabolisme. Teneinde inzicht in al deze processen te krijgen, is het blok onderverdeeld in een aantal thema’s: Metabole processen, Spiercontractie en Stikstofhoudende bindingen. Als illustratieve voorbeelden zullen spierarbeid en het proces van spiercontractie, zoals b.v. tijdens sporten en het stikstofmetabolisme o.i.v. een eiwitrijk en eiwitarm dieet worden bestudeerd.

Doel

  • Het verkrijgen van inzicht in de processen via welke voedingsstoffen worden omgezet in bouwstenen, en in de processen waarbij deze bouwstenen weer tot complexe moleculen worden omgezet (metabole routes).

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage van de verschillende processen in de instandhouding van het lichaam.

  • Het verkrijgen van inzicht in de locatie van al deze processen.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, werkgroepen, microscopieprakticum, biochemisch prakticum en een computerprakticum.

Toetsing

Het schriftelijk tentamen bestaat uit open eindvragen. Het boek Biochemistry van Campbell mag geraadpleegd worden.

Literatuur

  • M.H. Ross et al. Histology: a Text and Atlas.

  • M.K. Campbell. Biochemistry.

  • Boron, W. en Boulpaep, E. Medical Physiology, Updated Edition

  • R. Desharnais en J. Bell: Lab manual for Biology Labs On-line: Mitochondria Lab