Studiegids

nl en

Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde (LWK)

Vak
2012-2013

Beschrijving

Dit blok behandelt de bijdrage die verschillende medisch-biologische vakgebieden kunnen leveren aan het oplossen van een klinisch wetenschappelijk probleem door het opsplitsen in deelproblemen. Een probleem kan benaderd worden vanuit twee te onderscheiden modellen: 1) het biomedisch model: molecuul tot mens, of 2) het empirisch-epidemiologisch model: ziekte met risicofactoren tot molecuul. Het is belangrijk in te zien dat alle vakgebieden uiteindelijk gezamenlijk bijdragen aan de oplossing van wetenschappelijke problemen bij ziekte.

Doel

  • Inzicht krijgen in het belang van biomedisch onderzoek voor de geneeskunde en dit vervolgens kunnen illustreren met voorbeelden.

  • Aan kunnen geven hoe epidemiologische, fysiologische, celbiologische of moleculaire gegevens een bijdrage leveren aan het oplossen van een wetenschappelijk probleem bij ziekte.

  • Gericht leren zoeken naar vakliteratuur door gebruik te maken van de elektronische databases.

  • Begrijpen hoe een medisch wetenschappelijke vraagstelling kan worden opgesplitst in deelvraagstellingen.

  • Samenhang brengen in resultaten en bevindingen die zijn voortgekomen uit verschillende deelvraagstellingen.

  • Leren bevindingen vast te leggen in een kort wetenschappelijk verslag.

  • Geven van een presentatie in het Nederlands.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, practicum literatuur en werkgroepen.

Toetsing

Op de verschillende onderdelen zoals presentatie en verslaglegging.

Literatuur

Wetenschappelijke literatuur op basis van de deelvraagstellingen van de ziektebeelden.
Dit blok is een onderdeel van het Lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST). Het eerste semester is van start gegaan met het blok Start.BW, waarin geleerd is te zoeken in databases en het vinden van boeken en tijdschriften in de bibliotheek.
In het geïntegreerde lijnonderwijs (Communication in Science) zijn basisvaardigheden op het gebied van verslaglegging en presentatie aan bod gekomen. Hierbij is geleerd een kort wetenschappelijk verslag te schrijven en een korte presentatie te geven.
In dit blok Biomedisch Onderzoek in de Geneeskunde komen al deze vaardigheden terug. Hierbij zullen, aan de hand van de wetenschappelijke literatuur, diverse vormen van biomedisch onderzoek, epidemiologische gegevens en statistische analyses bij verschillende ziektebeelden aan bod komen.