Studiegids

nl en

Excursie Holoceen

Vak
2012-2013

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Ecologie 2 en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland afgerond hebben.

Beschrijving

Deze excursie hangt samen met het vak Paleodieet.
In deze excursie komen Ecologie 2 en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland samen en wordt de link naar de archeologie ook niet vergeten.
Jaarlijks wordt een excursie naar een Nederlandse regio ingepland, waarin de samenhang tussen flora, geologie en archeologie centraal staat. Dit jaar staat de Nederlandse kust centraal (kop van Goeree): de kenmerkende flora, de landschappelijke processen en de bewoningsgeschiedenis van de mens komen alle aan bod.
Voor de excursie wordt in groepsverband een onderwerp uitgewerkt: er wordt een werkstuk (4 pagina’s) over geschreven en gepresenteerd aan de andere studenten.

Leerdoelen

 • Begrip en kennis van de onderlinge relatie tussen geologie, bodems en flora;

 • Toepassen van de kennis uit bovengenoemde colleges;

 • Inzicht in de landschappelijke processen die een rol hebben gespeeld tijdens de vorming van West-Nederland en de gevolgen die dit heeft gehad voor de bewoningsgeschiedenis;

 • In staat zijn om effectief samen te werken;

 • Door middel van een presentatie gegevens kunnen overdragen.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Excursie.

Toetsvorm

 • Presentatie;

 • Paper
  (beide 50% van het cijfer).

Toetsvorm deadline

De paper moet ingeleverd zijn voordat de excursie plaatsvindt, op 30 mei 2013.

Literatuur

Door de student zelf samen te stellen.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw dr J.A. Mol.

Opmerkingen

Naast Nederlands wordt tijdens de excursie ook in het Engels gedoceerd.