Studiegids

nl en

Nibelungenlied: Receptie

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BA-Duits. Voor niet-germanisten voldoende beheersing van het Duits; opleidingseisen Duitse taal en cultuur voor het volgen van een werkcollege (BA en MA)

Beschrijving

Zonder twijfel behoort het Nibelungenlied tot de hoogtepunten van de Duitse middeleeuwse literatuur. Opgetekend rond 1200 in het Beierse dialektgebied, combineert het twee belangrijke tradities van de Middelhoogduitse literatuur: het germaanse heldenepos dat wortelt in de volksverhuizing van germaanse stammen en de nog vrij prille hoofse traditie.
In het seminar wordt de tekst gelezen en besproken en in de context geplaatst van verwante heldenliteratuur uit zijn tijd. Bovendien wordt er onder meer aandacht besteed aan de opmerkelijke vorm van het lied, de zogenaamde Nibelungenstrofe, aan de zg. Klage evenals aan de verspreiding in materiële vorm – het grote aantal handschriften. Nadruk ligt echter vooral op de latere, ook moderne receptie in beeldende kunst, film en literatuur.
Het seminar loopt deels parallel aan het Studium Generale over het Nibelungenlied en Wagners Ring des Nibelungen van 3 september tot 27 november 2012. Het wordt sterk aangeraden om ook deze lezingen bij te wonen.

Leerdoelen

De deelnemers hebben een goed overzicht over de huidige stand van het Nibelungenonderzoek en over de latere receptie van het lied; zij zijn in staat, met gebruikmaking van relevante literatuur, over vraagstukken van het Nibelungenonderzoek te discussiëren, te refereren en een werkstuk op niveau te schrijven.

Rooster

Donderdag, 15-17 uur

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Werkstuk (80%), referaat (20%)

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Voor aanvang van het college hebben deelnemers gelezen:
Das Nibelungenlied (2002) , Mhd./Nhd. Übers. u. Komm. von Siegfried Grosse, (Stuttgart; Reclam.

Secundaire literatuur (ter keuze):

  • Ursula Schulze, (1997), _Das Nibelungenlied _(Stuttgart; Reclam)

  • Otfrid Ehrismann, (2002),_ Das Nibelungenlied_, _Epoche-Werk-Wirkung _(München; C.H. Beck)

  • Werner Hoffmann (1992), _Das Nibelungenlied _(Stuttgart; Metzler)

  • Jan-Dirk Müller (2002), _Das Nibelungenlied _(Berlin; Erich Schmidt Verlag)

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs