Studiegids

nl en

“The United States: Its exalted mission and its unsavory friends”. Het beleid van de Verenigde Staten ten opzichte van buitenlandse dictators gedurend

Vak
2012-2013

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Sinds de vroegste dagen van de republiek hebben de Verenigde Staten zichzelf gepresenteerd als de “city upon a hill”: een toonbeeld van vrijheid en democratie. Zulke ideaalbeelden maken ook deel uit van de Amerikaanse buitenlandse politiek sinds het presidentschap van Woodrow Wilson die plechtig beloofde dat de V.S. de wereld veilig zouden maken voor democratie. Toch hebben Amerikaanse diplomaten gedurende de 20ste eeuw samengewerkt met enkele van de meest brute dictaturen ter wereld. Hoe moeten wij als historici deze ogenschijnlijke paradox—het conflict tussen Amerikaanse democratische idealen en haar dictatoriale vrienden—interpreteren? Wat moeten wij bijvoorbeeld denken van de aanvankelijke fascinatie voor Benito Mussolini in de V.S? Waarom coöpereerden de Amerikanen met Ngo Dinh Diem terwijl zij het Vietnamese volk poogden te “bevrijden” van communistische tirannie? Kunnen wij de vriendschappelijkheid tussen de V.S. en Saddam Hoessein in de jaren ’80 verklaren?
Gedurende dit werkcollege zullen wij de botsende krachten die de Amerikaanse buitenlandse politiek gedurende de 20ste eeuw vormgaven bestuderen door in te gaan op de Amerikaanse historische ervaring met buitenlandse dictaturen. Enkele van de belangrijkere interpretatieve modellen voor de bestudering van buitenlandse politiek zullen aan de orde komen en wij zullen deze toepassen op case studies van Amerikaanse omgang met dictators gedurende de 20ste eeuw.

Leerdoelen

-

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Opdrachten op college (20%), referaat (10%), werkstuk (70%). Het werkstuk moet in ieder geval voldoende zijn.

Literatuur

Tony Smith, America’s Mission. The United States and the Worldwide Struggle for Democracy (expanded edition: Princeton 2012).

David F. Schmitz, “Thank God they’re on our side”. The United States and Right-Wing Dictatorships, 1921-1965 (Chapel Hill en Londen 1999).

Aanmelden

Via uSis

Contact

-