Studiegids

nl en

BA1 Seminar: Literatuur

Vak
2012-2013

Beschrijving

Het BA1-seminar neemt de vorm van een werkcollege waarin studenten kennis maken met de uitgangspunten, methoden en vraagstellingen van literatuurstudies in relatie totde studie van Japan. Na het eerste college zullen studenten worden opgedeeld in kleine(re) groepen die eens per drie weken samenkomen. Tijdens de colleges is een belangrijke rol weggelegd voor de bespreking van en discussie over secundaire teksten (teksten over literatuur). Deze besprekingen en discussies zullen studenten helpen om secundaire literatuur te lezen zowel op achterliggende ideeën (“meningen”) als op feitelijke informatie (“feiten”).

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

Alleen voor de eerstejaars studenten Japans.

Leerdoelen

 • studenten een eerste kennismaking te laten maken met een aantal basale benaderingen en methoden in de studie van literatuur

 • studenten te oefenen in de discussie van literaire teksten op een academische manier

 • studenten een basis te bieden voor Focuscolleges op het gebied van literatuur en film binnen de Opleiding Talen en Culturen van Japan

 • studenten kennis te laten maken met een aantal concrete discussies binnen de studie van Japanse literatuur

Studielast

n.v.t.

Literatuur

Reader “BA1-seminar: JAPANSE LITERATUUR”

Toetsing

 • Aanwezigheid en (actieve) deelname: 20%. Aanwezigheid van tenminste 70% op college is verplicht.

Er zullen twee schrijfopdrachten zijn:

 • Eén korte “besprekingspaper” (lengte: 500 woorden) waarin studenten twee contrasterende standpunten vergelijken en bespreken. Als uitgangspunt voor deze paper zullen bestaande opiniërende
  teksten worden gebruikt, zoals boekbesprekingen.
  Deadline: één (1) kalenderweek na sessie 2. [Besprekingspaper: 30%]

 • Eén iets langere “eindpaper” (lengte: 1500 woorden) waarin studenten twee contrasterende standpunten vergelijken en bespreken. Als uitgangspunt zullen substantiële wetenschappelijke teksten
  gebruikt worden (bijv. boekhoofdstukken), waarbij studenten zelf verschillen in benaderingen en methoden analyseren.
  Deadline: twee (2) kalenderweken na laatste sessie. [Eindpaper; 50%]

Rooster

Zie rooster

Contact

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Smits

Aanmelden

via uSis

Blackboard

Opmerkingen

Geen