Studiegids

nl en

Continue Wiskunde

Vak
2012-2013

Toegangseisen

VWO wiskunde B

Beschrijving

In dit college wordt een aantal onderwerpen uit de continue analyse behandeld. De behandelde materie is zowel een voortzetting als een verdieping van vwo-stof

Leerdoelen

Het doel is om studenten de voor de informaticastudie benodigde basiskennis wiskunde bij te brengen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Geintegreerd hoor-werkcollege

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens en wekelijks huiswerk inleveren

Literatuur

Calculus, a complete course, 7e editie, Robert Adams & Christopher Essex,
Uitg. Pearson, Canada, ISBN-13 9780321549280, ISBN-10 0321549287

Aanmelden

Aanmelden via Usisç Selfservice > Studentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Continue Wiskunde