Studiegids

nl en

Klassieke Mechanica a

Vak
2012-2013

Omschrijving

Analytische mechanica op basis van de wetten van Newton.
Onderwerpen: krachten en beweging in 3 dimensies, behoud van energie, impuls en impulsmoment, conservatieve krachten, niet-inertiaalsystemen, zwaartekracht, botsingsproblemen.
Voorbeelden: harmonische oscillatoren, vrije val in lucht, banen van planeten en satellieten, biljarten, slinger van Foucault.

Voorkennis

Analyse 1 of 1NA, Lineaire Algebra 1 of 1NA

Werkvorm

Hoorcollege en werkcollege.
Het werkcollege vormt een essentieel onderdeel van dit vak, omdat het DE MANIER is om actief en met hulp van anderen bezig te zijn met de stof. De ervaring leert dat het tentamen erg lastig is als je het werkcollege niet gevolgd hebt.

Literatuur

Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday 6th or 7th edition (Thomson Learning, inc., 1999), ISBN 9780534408138. Dit boek bevat de tentamenstof.

University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (11th edition), Addison Wesley 2004, ISBN 0-8053-8684-X. Dit boek dient als zelfstudie ter verduidelijking van een aantal onderwerpen (dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken).

Beoordeling

Schriftelijk tentamen en toets. De toets, halverwege de collegeserie, stelt je in staat om te beoordelen of je effectief studeert. Deze toets kan je eindcijfer enkel positief beinvloeden; je eindcijfer C = (t+2T)/3 wanneer je toetscijfer t hoger is dan je tentamencijfer T, of C=T wanneer het tentamencijfer hoger is. Deze compensatieregeling geldt uitsluitend voor het eerste tentamen.

Rooster

Rooster

Meer informatie

Contactgegevens docent: Dr. M.P. van Exter
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).