Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Leeslijst Minor MEC

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Student moet 15 ects van de minor Musea, Erfgoed en Collecties met voldoende resultaat hebben afgerond

Beschrijving

De student bestudeert ongeveer 625 pagina’s literatuur die in overleg met de coördinator of betrokken vakdocent vastgesteld is. Het beoogt verdieping van de minor door zelfstudie van literatuur.

Leerdoelen

  • Relevante literatuur analytisch kunnen lezen en er een beredeneerd oordeel over kunnen vellen in een gesprek met de docent.

  • Kennis van en gespecialiseerd inzicht in het gekozen thema / problematiek met betrekking tot musea, erfgoed en collecties

  • Belangrijke begrippen en theorieën in de literatuur kunnen identificeren en kunnen hanteren bij het ordenen en analyseren van literatuur, zoals uitgewerkt onderzoek waarin de onderzoeksmethoden worden gedemonstreerd.

  • Een selectie boeken en artikelen met betrekking tot musea, erfgoed en collecties kritisch en in samenhang kunnen evalueren. –

Rooster

Zelfstudie in periode februari-juni, Bachelor jaar 3

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Mondeling of schriftelijk tentamen van een uur

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Het literatuurtentamen over circa 625 pagina’s beoogt een theoretische verdieping.
De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met de coördinator of de betrokken vakdocent

Aanmelden

Via Usis

Contact

Dr. M.A. (Nana) Leigh, coördinator Minor Musea, Erfgoed en Collecties en Keuzepakket Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

-