Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Paper (niveau 200)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Student moet het hoor- of werkcollege van de minor waar de paper voor geschreven wordt of de themacursus van het Keuzepakket waar de paper voor geschreven wordt met voldoende resultaat hebben afgerond.

Beschrijving

De paper is een individueel werkstuk over een zelf gekozen onderwerp dat aansluit bij een hoor- of werkcollege van de minor Musea, Erfgoed en Collecties of bij een themacursus van het Keuzepakket. Het werkstuk beoogt verdieping door zelfstudie van literatuur.

Leerdoelen

  • Zelfstandig leren werken met literatuuronderzoek en inzicht krijgen in het bibliografisch apparaat van de kunstgeschiedenis – Kritisch vergelijken van literatuur naar aanleiding van een zelf geformuleerde probleemstelling – Heldere verslaglegging van het onderzoeksresultaat in een wetenschappelijke paper

Rooster

Zelfstudie in december en januari, Bachelor jaar 3

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en schrijven van paper

Toetsing

Paper van 5 ects = ca. 3 weken fulltime
3000 woorden (= ca. 6-7 pagina’s), 1 ½ regelafstand, normaal 12 pt lettertype. Dit exclusief voet- of eindnoten, exclusief titelpagina, literatuurlijst, afbeeldingen (alleen relevante afbeeldingen, maximaal 8).

Op titelpagina van de paper vermelden: – naam – studentnummer – hoofdvakstudie – aantal ects: 5 – u-sis code van de paper – vermelding Minor Musea, Erfgoed en Collecties of Keuzepakket Kunstgeschiedenis

Een format van de titelpagina kun je downloaden van de Opleidingssite Kunstgeschiedenis onder werkstukken en papers.

Blackboard

Papers worden op plagiaat gecheckt in Blackboard. door Safe Assign

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Via Usis

Contact

Dr. M.A. (Nana) Leigh, coördinator minor Musea, Erfgoed en Collecties en coördinator Keuzepakket Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

De paper zal worden beoordeeld door de coördinator van de minor en het keuzepakket, dr. Nana Leigh, of een andere vakdocent van de Opleiding Kunstgeschiedenis.
Inleveren paper in postvak van de coördinator of andere begeleidende docent: – voor semester 1 uiterlijk 27 januari 2013 – voor semester 2 uiterlijk 8 juni 2013