Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Paper (niveau 300)

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Student moet 15 ects van de minor Musea, Erfgoed en Collecties of van het Keuzepakket Kunstgeschiedenis waar de paper voor wordt geschreven met voldoende resultaat hebben afgerond

Beschrijving

De paper is een individueel werkstuk over een zelf gekozen onderwerp dat aansluit bij een hoor- of werkcollege van de minor of bij een verplicht themacollege uit het keuzepakket. Het beoogt verdieping door zelfstudie van literatuur.

Leerdoelen

  • Zelfstandig leren werken met literatuuronderzoek en bibliografisch apparaat voor een onderwerp in de kunstgeschiedenis – Kritisch vergelijken van literatuur naar aanleiding van een zelf geformuleerde probleemstelling over musea, erfgoed of collecties (voor minor) of kunst, architectuur of vormgeving (voor keuzepakket). – Heldere verslaglegging van het onderzoeksresultaat in een paper

Rooster

Zelfstudie in periode februari-juni, Bachelor jaar 3

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en schrijven van paper

Toetsing

Paper van 5 ects = ca. 3 weken fulltime
3000 woorden (= ca. 6-7 pagina’s), 1 ½ regelafstand, normaal 12 pt lettertype. Dit exclusief voet- of eindnoten, exclusief titelpagina, literatuurlijst, afbeeldingen (alleen relevante afbeeldingen, maximaal 8).

Op titelpagina van de paper vermelden: – naam – studentnummer – hoofdvakstudie – aantal ects: 5, niveau 300 – u-siscode van de paper – vermelding Minor Musea, Erfgoed en Collecties of Keuzepakket Kunstgeschiedenis

Een format van de titelpagina kun je downloaden van de Opleidingssite Kunstgeschiedenis onder werkstukken en papers.

Blackboard

Papers worden op plagiaat gecheckt in Blackboard. door Safe Assign

Literatuur

N.v.t.

Aanmelden

Via Usis

Contact

Dr. M.A. (Nana) Leigh, coördinator Minor Musea, Erfgoed en Collecties en Keuzepakket Kunstgeschiedenis

Opmerkingen

De paper zal worden beoordeeld door de coördinator van de minor Musea, Erfgoed en Collecties en het Keuzepakket Kunstgeschiedenis, dr. Nana Leigh, of een andere vakdocent van de Opleiding Kunstgeschiedenis.
Inleveren paper in postvak van de coördinator of andere begeleidende docent: – uiterlijk 8 juni 2013