Studiegids

nl en

Moord en doodslag

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die dit vak willen volgen, dienen te zijn toegelaten tot de master Forensische Criminologie
(Forensic Criminology) (zie ook OER).

Beschrijving

Moord en doodslag vormen de meest gewelddadige vorm van crimineel gedrag. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de opsporing van dit bijzondere type criminaliteit. Forensische technieken zoals profiling, welke uitgebreid behandeld wordt in het vak misdaadanalyse, spelen hierbij een belangrijke rol. De cursus gaat naast opsporing van moord en doodslag ook dieper in op patronen, oorzaken en preventie van fataal geweld. Onderwerpen die daarbij specifiek aan bod komen zijn onder meer: classificaties van fataal geweld, trends in fataal geweld, dader-slachtoffer relaties in fataal geweld, de relatie tussen vuurwapens en fataal geweld en tot slot theoretische beschouwingen om de prevalentie van fataal geweld te kunnen verklaren. Nadere aandacht zal uitgaan naar doding in gezinsverband, zoals partnerdoding, kinderdoding en familiedoding..

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is studenten kennis te laten maken met opsporing en analyse van diverse facetten van fataal geweld.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • (journalistieke) bronnen van fataal geweld met een kritische en analytische blik te bekijken

 • de opsporing van moord en doodslag te beschrijven;

 • de belangrijkste typen fataal geweld te beschrijven;

 • kenmerken van diverse typen fataal geweld te beschrijven;

 • prevalentie (zowel nationaal als internationaal; heden en verleden) van fataal geweld te verklaren;

 • adequate preventive mogelijkheden voor fataal geweld te duiden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M.C.A. Liem, prof. Dr. P. Nieuwbeerta, mw. S.M. Ganpat, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: zie Blackboard, rubriek Rooster

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: mw. Dr. M.C.A. Liem, prof. Dr. P. Nieuwbeerta, mw. S.M. Ganpat, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

 • Schriftelijke opdrachten

 • Het schriftelijk tentamen en de schriftelijke opdrachten dienen afzonderlijk voldoende te zijn.

 • Het eindcijfer wordt voor 75% bepaald door het schriftelijke tentamen en voor 25% door de opdrachten

Inleverprocedures
Schriftelijke opdrachten worden via safe assign (blackboard ingeleverd)

Examenstof
Examenstof zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht en aanbevolen studiemateriaal zal tijdig via Blackboard bekend worden gemaakt. Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de via Blackboard opgegeven teksten en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinato:r mw. Dr. M.C.A. Liem

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer

 • Bereikbaarheid: via het secretariaat

 • Telefoon: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C1.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.