Studiegids

nl en

BA1 Seminar: Inleiding Antropologie van Japan

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een kennismaking met sociaal-wetenschappelijke, met name antropologische sleutelbegrippen en theorieën. Studenten worden in staat gesteld om aspecten van de hedendaagse Japanse samenleving te onderzoeken en te bediscussiëren vanuit een antropologiisch perspectief.
Aan de hand van de opgegeven literauur zal met name ingegaan worden op theorieën over sociale verandering, de urbane samenleving en de rol van populaire cultuur en moderne media.

Leerdoelen

1) vertrouwd te raken met centrale antropologische inzichten, en het vermogen te ontwikkelen om deze inzichten toe te passen op maatschappelijke verschijnselen;
2) leesvaardigheden (verder) te helpen ontwikkelen; het vermogen te ontwikkelen academische bronnen (kritisch) te analyseren, zowel mondeling (aan hand van discussies) als op papier (m.b.v. schrijfopdrachten).
3) vertrouwd te raken met enkele centrale thema’s en concepten binnen actuele discussies m.b.t. moderne populaire cultuur en globalisering

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • participatie 20%

  • analytisch werkstuk 30%

  • research werkstuk 50%

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Er zal van Blackboard gebruik worden gemaakt voor opgave van de wekelijks te lezen literatuur (via links, etc.), en voor evt. extra materialen en opdrachten.

Aanmelden

via Usis.

Contact

Dr. M. Winkel (m.winkel@hum.leidenuniv.nl)